Stavební závody Praha (SZP) byly největší stavební organizací v Praze v letech 1965 až 1988. Úkolem této organizace, která měla více než 30 tisíc zaměstnanců, bylo zajišťovat na území hl.m. Prahy tzv. komplexní bytovou výstavbu tj. výstavbu bytů, školních zařízení, obchodů,  zdravotnických zařízení, sportovních areálů a ostatních staveb potřebných k životu ve městě. Kromě objektů bytových a občanských, realizovaly SZP i značné objemy výstavby průmyslové.  Na tehdejší dobu představovaly Stavební závody Praha moderní organizaci koncernového typu s vysokou úrovní specializace stavebních činností.

 

V čele této organizace stálo:

Generální ředitelství Stavebních závodů Praha.

Vlastní organizaci Stavebních závodů Praha,  pak tvořilo celkem šest podniků:

Konstruktiva Praha

Inženýrské a průmyslové stavby Praha

Montované stavby Praha

Pozemní stavby Praha

Prefa Praha

Stavoservis Praha

Významným moderním prvkem, bylo soustředění klempířských, zámečnických a vzduchotechnických výrob a výroby ocelových výztuží do mechanizovaných provozů podniku Stavoservis, který navíc zajišťoval i centrální zásobování a sociální služby, jako ubytování pro 11 700  zaměstnanců a přípravu 10 tisíc jídel denně (teplých i mražených) ve velkokapacitní kuchyni v Praze 10 - Na Košíku,  odkud byla jídla rozvážena po jednotlivých stavbách v Praze.

S celkovou kapacitou více než 11 tisíc lůžek v hotelových bytovnách, se staly SZP největším hoteliérem v naší zemi. Pro vlastní zaměstnance pak postavily SZP formou stabilizační družstevní výstavby více než 7 000 bytů.

 

Součástí Stavebních závodů Praha byly dále organizace:

Ústav výpočetní techniky SZP

Výzkumný a vývojový ústav SZP

Učební závod SZP

Centrální zdravotnické zařízení ZÚNZ SZP

Ve Stavebních závodech Praha byl provozován jeden z prvních  vysokorychlostních počítačů na našem území. V moderních zařízeních Učebního závodu na Zeleném Pruhu v Praze 4  bylo vzděláváno téměř 2900 učňů ve 25 učebních oborech. Centrální zdravotnické zařízení bylo vybaveno na tehdejší dobu špičkovou zdravotnickou technikou a jeho interní oddělení disponovalo se 70 lůžky.

Snahou  vedení GŘ SZP bylo stavět v Praze byty na vysoké technické úrovni. Výzkumný a vývojový ústav SZP vyvinul za tím účelem i vlastní stavební sytém VVÚ-Eta a podařilo se získat v té době jen obtížně dostupné devizy na nákup dánské licence stavebního systému Larsen- Nielsen.  Kromě  systému  VVÚ–Eta stavěly tedy podniky Stavebních závodů Praha i byty v dánské kvalitě. Problémem byl tehdejší ekonomický systém centrálního plánování s deformovanými cenami,  v jehož důsledku byli stavbaři nuceni stavět byty zhruba za stejnou cenu, za kterou se tehdy vyráběly automobily zn. Škoda.

Pražská sídliště, která byla v těchto létech postavena, se stala po roce 1989 předmětem kritiky, zejména pro jejich anonymitu a uniformitu.

Přesto zde dnes žije 470 000 lidí, pro které tato  sídliště znamenají domov a pohodlné bydlení.

 

Zpracoval: Ing. Miloš Balátě, dne 20.4.2014              

Náměty, připomínky a event. dotazy lze posílat na adresu:

milosbalate@volny.cz